Vejle Ådal

I den sidste million år har Nordeuropa haft seks istider. For omkring 12.000 år siden under sidste istid var Danmark dækket af en massiv iskappe. På dette kort kan du se, hvordan isen dækker østfra – de blå områder.

Isen har skubbet sand, grus og sten foran sig og derfor dannet israndslinjen eller hovedstilstandslinjen, som vi har markeret med den røde streg.

Her på et meget praktisk sted anlagde vikingerne Hærvejen, højt i Jylland med fald til begge sider.

Vejle og Grejs ådale

U og V dale.

De U-formede dale er udgravet af isen og smeltevandet under isen.
Den øst-vestgående Vejle ådal er en U-dal – en tunneldal.

De V-formede dale er dannet af smeltevand foran isranden.
Den nord-sydgående Grejsdal er en V-dal – en smeltevandsdal.

I slutningen af istiden stod isranden stille ved Grejs i en længere periode.
Langs kanten af isen dannedes en stor issø ved Bøgager.

 

I denne sø bundfældedes meget fint ler, såkaldt issøler, som i nutiden er blevet udnyttet på Bøgager teglværk.

Ved et dæmningsbrud i istiden tømtes denne issø i løbet af få timer, og derved dannedes den V-formede nord-sydgående Grejsdal.
Meget af det materiale, som denne voldsomme vandstrøm førte med sig, blev aflejret for enden af dalen og er det materiale som Vejle by i dag er grundlagt på.

Vejle Ådal er en af de fire sider i den karakteristiske firkant: Paralellogrammet.

På kortet kan du se dalene og parallellogrammet.

Stenager Mølle ligger nord for k’et i Skibet på den nordlige skråning af Vejleådalen. (Naturligvis er ådale ikke lige som i matematikken, derfor ligger vi ‘udenfor’ figuren)

 

 

En søgning på Google giver mange bud på Vejle Ådal, blandt andet en masse dejlige billeder fra en fotokonkurrence.

Her får du Visit Vejles officielle hjemmeside.