Borgernes egen ådal

top-PROJEKTER

En gruppe Skibet borgere er på initiativ fra Grønt Forum under Vejle Kommune og i samarbejde med Friluftsrådet engageret i projekt ”Skibet – borgernes egen dal”.
Se her.

I første omgang har der været afholdt et par arrangementer for at vejre stemningen for hvordan man godt kunne tænke sig at området udvikler sig. Aktive har ryddet området for affald og slået hø et par gange.
Læs mere her.

Da der kun har været positiv omtale af ideen om at lave en indhegning til kreaturer i en del af dalen, arbejder Grønt Forum på at skaffe økonomi til etablering af hegn. Herefter er der basis for at oprette en kogræsserforening, der sammen med en dyreholder kan sikre at området afgræsses til glæde for udvikling af vilde planter og sommerfugle m. v. Opstartsmøde forventes i løbet af 2016.

bo_fort_ller_om_potentielt_h_slet_omr_de_460x259