Milepæle

Fotogalleri over perioden 1995 – 2009

I 1995 fik stuehuset nyt tag.


I 1997 blev mølledammen delvis opgravet


1997 første dæmningsanlæg og beplantning.


1997 – Mølledammen efter udgravning.

1997 til 2005 Træ blev fældet til møllehjul og til brændsel.

Jørg saver træet op.

2005 Savskæreriet og turbinehus nedtages.

Oprydning og etablering af området, hvor saven var.

Nyt dæmnings- og haveanlæg.

I 2006 støbes malekarmen.

I 2007 mures gavlen, hvor møllehjulet skal opsættes.

_
2009 Egetræ saves op til møllehjul.

_
2009 Møllehjulet bygges på Billund Savværk.

_
Slidsken opsættes, så vandet kan løbe til hjulet.

_
2009 Møllehjulet er på plads.