Alle Tiders Bækmølle

2016 – 2017 projekt

luftfoto301-Stenager-Mølle

Den gode idé – som ikke gennemføres


Hvis du klikker dig rundt på hjemmesiden, opdager du, at det hele tiden har været ejernes store ønske – kald det bare en passion – at Stenager Mølle engang skulle fremstå som en funktionsduelig Bækmølle i Vejle Ådal, én af egnens kulturhistoriske perler og alle tiders besøgssted, hvor møllebygning, mølleri og omgivelser giver besøgende intense oplevelser.

luftfoto08
Naturprojektet Kanon Natur … (læs mere her) som blev indviet i 2015 omfatter i dag stianlæg omkring møllen med offentlig adgang til bæk og mølledam og stedets smukt kuperede terræn.

møllehuset03-Kværn
Herefter var det planen at puste ”nyt liv” i møllebygningen, kværn, valse og bloksav.

04-Møllebygning, ny.jpgmølleri
Og en ny møllestue som rammen om formidling af møllens liv, levned og genopståen.
Hvor skoleklasser og andre gæster fordyber sig i møllens funktion og historie.

Projektets fysiske rammer


Den bevaringsværdige møllebygning i 2 etager, opført i 1868 (se billede herunder), er karakteristisk for en underdrevet vandmølle.

02-Møllebygningajax

Bygningen rummer det gamle gangtøj (vinkelgear/drev) i undermøllen samt kværn, valse og hejseværk i overmøllen. Ingen af delene er funktionsdygtige i dag.

Mølleriet fungerede indtil slutningen af 1950’erne, hvor der blev installeret bloksav med træramme i undermøllen. Saven, der trænger til istandsættelse, ER funktionsdygtig.

13mølledag-2015-5

Herpå er der skåret råplanker til vandhjulet, der blev opsat i 2009.
Med vandhjul og nyoprenset mølledam vil det være muligt at udnytte vandkraften i mølleriet.

Planen omfattede i hovedtræk


– Ny tagkonstruktion og tagdækning på møllebygningen.
– Udskiftning af enkelte vinduer og døre.
– Fornyelse af undermøllens pigstensgulv og etageadskillelsens træværk.
– Fornyelse af elinstallation og stigbordsanordning i vandsliske.
– Renovering af kornmøllens maskineri.
– Indretning af møllestue til udstillings- og mødelokale med mindre anretterkøkken i overmøllen.
– Istandsættelse af bloksav og restaurering af en gammel hestevogn med lad.

Projektet skulle sikre autenticitet i brug af materialer, i bygning samt i mølleri og savefunktion.

Ejerne og Foreningen Stenager Mølles Venners bestyrelse er ansvarlig for mølleriprojektet.

Siden de vellykkede projektrunder med fondsfinansiering og gennemførelse af bogudgivelse og naturprojekt, i perioden 2012 til 2015, er der i perioden 2016 – 2018, på lignende måde forsøgt rejst midler til “Den gode idé” om restaurering af møllehus og mølleri, – men disse tiltag har været frugtesløse.

Denne erkendelse førte til at bestyrelsen på generalforsamlingen d. 25. marts 2019 fremlagde og fik godkendt forslag til ændringer i foreningens vedtægter.

De ændrede vedtægter indebærer at Foreningen Stenager Mølles Venner afvikles over en 6 års overgangsperiode. Om bestyrelsens begrundelser og forslag til foreningens ophør er der nærmere redegjort for i “Oplæg om afvikling af Foreningen Stenager Mølles Venner efter en 6 års overgangsperiode”se her.