Støtteforening

Foreningen Stenager Mølles Venner


STIFTENDE GENERALFORSAMLING
Generalforsamling, Vinettig

Stiftende generalforsamling torsdag den 27. august 2009 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling i Foreningen Stenager Mølles Venner.

Ved udgangen af 2019 er der tegnet 170 medlemsskaber.


Foreningen Stenager Mølles Venner
VISION

“Det er foreningens overordnede formål at bidrage til at genskabe og bevare Stenager Mølle – i den form, den havde indtil slutningen af 1930’erne –  som en fungerende vandmølle med overfaldshjul, der foruden at drive en moderne generator kan levere kraft til at drive tilhørende bloksav samt kværn og valse til maling af korn.”

… læs videre i Stenager Mølleprojekt – Vision 270809, godkendt


Foreningen Stenager Mølles Venner
FORMÅL

Foreningens formål er:

1. at bidrage til, at istandsætte og vedligeholde Stenager Mølle
med tilhørende mølledam og hermed genskabe og videreføre
stedet som en arbejdende vandmølle.

2. at sikre dette kulturhistoriske værdifulde element i lokalområdet.

3. at formidle Møllens historie og betydning i lokalområdet

Læs videre i Stenager Mølleprojekt – Vedtægter af 25. marts 2019


Foreningen Stenager Mølles Venner
BESTYRELSESMØDE

Protokol Stenager Møllerprojekt – Protokol 1. bestyrelsesmøde, 270809


Foreningens første bestyrelse, suppleanter og revisorer – ved Møllehjulsindvielsen 13. sept. 2009

BESTYRELSE

Marta Rasmussen (formand)
Mogens Svarrer (kasserer)
Anders Hedegaard (næstformand)
Verner Carlsen
Per Søndergaard
Henrik Holm
og Laust Fredslund (sekretær).

SUPPLEANTER

Lydia Jensen
Knud M. Andersen
REVISORER
Esther Hermansen
Bente Svarrer


Nuværende bestyrelse pr. 25. marts 2019

BESTYRELSE

Marta Rasmussen (formand)
Per Søndergaard (kasserer)
Laust Fredslund (sekretær)

SUPPLEANTER

Svend Skov

REVISORER

Anna Grethe Jespersen

REVISORSUPPLEANT

Lis Bentsen