Fra Bestyrelsen

Referater

Her kan du finde referat fra foreningens generalforsamling og foreningens nyhedsbreve.

> Generalforsamling d. 25. marts 2021 – Referat
– Gennemført digitalt pga. coronakrisen

> Generalforsamling d. 26. marts 2020 – Referat
– Gennemført digitalt pga. coronakrisen

> Generalforsamling d. 25. marts 2019 – Referat og Bilag A

> Generalforsamling d. 19. marts 2018 – Referat  (Blæksprutten var fra 1915)

> Generalforsamling d. 20. marts 2017 – Referat

> Generalforsamling d. 14. marts 2016 – Referat

> Generalforsamling d. 23. marts 2015 – Referat

> Generalforsamling d. 24. marts 2014 – Referat

> Generalforsamling d. 18. marts 2013 – Referat

> Generalforsamling d. 19. marts 2012 – Referat

> Generalforsamling d. 21. marts 2011 – Referat

> Generalforsamling d. 15. marts 2010 – Referat


Nyhedsbreve

> Nyhedsbrev, december 2018 og Mølledagsartikel

> Nyhedsbrev, december 2017

> Nyhedsbrev, december 2016

> Nyhedsbrev, december 2015

> Nyhedsbrev, juli 2015

Nyhedsbrev, december 2014

Nyhedsbrev, august 2014

Nyhedsbrev, december 2013

Nyhedsbrev, maj 2013

Nyhedsbrev, december 2012

Nyhedsbrev, maj 2012