Mølleejerne

Nuværende ejere

  

Marta og Jørg Rasmussen, overtog Martas barndomshjem, Stenager Mølle, i 1994.

Ved overtagelsen satte Jørg sig det mål: “Igen at at få et møllehjul i drift på Stenager Mølle”.

De har begge to siden deres pure ungdom drømt om at overtage Stenager Mølle, når Martas forældre ikke længere ville eller kunne drive stedet. Parret har i årenes løb udover restaurering af stuehuset også ryddet omgivelserne for krat og træer, anlagt have og vinmarker – og senest altså opsat møllehjulet.

Marta har haft arbejde som Familierådgiver og senest som Zoneterapeut med klinik på Stenager Mølle. Jørg har haft arbejde som Ingeniør og Byplanlægger i offentlig regi.


Gerda og Johan Svarrer

   

Gerda og Johan Svarrer købte Stenager Mølle i 1935, hvor de som 25-årige og nygifte, rejste fra Jernved sogn i Ribe Amt. Det betød starten på en ny tilværelse, hvor de skulle drive mølleri, savskæreri og et mindre landbrug.

Parret var aktive på mange fronter, de forsøgte sig med bæveropdræt, med æblekasseproduktion og ikke mindst: et sommerpensionat (bondegårdsferie), som de etablerede i begyndelsen af 1950’erne og drev frem til midt i 1960’erne.

Hver sommer var der en mangfoldighed af gæster især “Københavnere”, og de blev indlogeret i Møllehuset, hvor der var indrettet gæsteværelser – og af og til ved spidsbelastninger, også i børneværelserne i stuehuset !

   


Stenager Mølle før mejeribygning og skorsten blev nedrevet ca. 1936.
Johan og Gerda liggende.

Høet køres ind med hestevogn.


Tidligere ejere

I perioden 1868 til 1935 har der været i alt 12 ejere af Stenager Mølle.
I 1886 købte en mejerist, Peter Christensen, møllen og oprettede et mejeri.
Møllen og mejeriet blev overtaget af Peter Jensen fra Jernved sogn i Ribe Amt.
Driften af mejeriet fortsatte frem til 1906, hvor Skibet Andelsmejeri blev oprettet.
Peter Jensen skiftede mælkecentrifugerne ud med et savværk.

Ved Peter Jensens død i 1935, solgte hans hustru, Karen Jensen, ejendommen til Gerda og Johan Svarrer, som kom fra hendes hjemstavn og hun rejste selv tilbage til Jernved.

Stenager Mølle og mejeri fra ca. 1900, Peter Jensen står ved den lyse hest, og Karen Jensen er den mørkklædte dame