Møllens historie

Stenager Mølle, der er fra 1860’erne blev omkring 1870 udstykket og solgt fra naboejendommen mod vest, Stenagerhus.

Daværende klausuler i skødet om vandløb, møllebæk og mølledam underbygger, at der helt fra ejendommens opståen har været vandmølledrift på stedet.
Skødet omtaler endvidere at parcellen havde en vindmølle. Vindmøllen er ikke senere nævnt i kendte dokumenter om ejendommen. Omkring midten af 1800-tallet blev der foretaget mergelgravning i slugten, hvor mølledammen senere er dæmmet op.
Rester af mergelbanespor og tipvogne samt tinglyste rettigheder mv. underbygger dette.

I perioden fra 1886 til 1906 blev der drevet mejeridrift på ejendommen. Vartegnet herfor i form af en rigtig mejeriskorsten forsvandt først en gang i sidste halvdel af 1930’erne.

Maleri af Stenager Mølle 1905.


Stenager Mølles historie kendes bedst fra 1935, hvor Gerda og Johan Svarrer overtog møllen.

I 1935 stod mejeribygningerne stadig, selvom der ikke længere var mejeridrift.
 

Indtil slutningen af 1930’erne havde møllen et vandhjul, som drev mølleriet.


Møllehjulet blev udskiftet med en turbine og savskæreriet blev etableret.


Her kan man se, at bloksaven er kommet til.

Bemærk også bæverkasserne i bækken. Billedet er fra midt 50’erne.


Begge fotos er fra 1970-80’erne.

Der er gang i savskæreriet, og huset er moderniseret efter datidens smag.

 


Som der så ud i 1994, hvor Marta og Jørg overtog møllen.

 
 

Som møllen ser ud i 2009Der laves underværker her

VAF-Underværk